قرار گرفتن در صفحه اول گوگل

پیشنهاد ما برایقرار گیری در صفحه اول جستجو و یا همان صفحه اول  گوگل  خرید بازدید گوگل ایرانی میباشد

با خرید بازدید گوگل

۱-صدها بازدید کننده توسط برنامه سئومارک توسط گوگل از سایت شما بازدید میکنند

۲-گوگل با سایت و مطالب سایت شما آشنا میشود

۳-بالا رفتن رتبه لینک سایت در گوگل و در نتیجه بالا رفتن رتبه سایت در گوگل

۴-قرار گرفتن سایت در صفحه اول گوگل وتسخیر صفحه اول گول

و با حضورسایت در صفحه اول گوگل :

بازدید از سایت شما چندین برابر میشود ، رتبه سایت شما روز به روز بهتر  و رتبه الکسا کاهش میابد

اطلاعات بیشتر

 

منبع : دانلود