چگونه بازدیدهایمان را به سایتمان اختصاص دهیم؟

شما پس از کسب امتیاز
برای اینکه امتیازات بدست آمده رو به بازدید تبدیل کنید
در قسمت سمت راست پنل کاربری بر روی مدیریت سایت هاکلیک نمایید
سپس ازتب عملیات برروی اولین گزینه یعنی افزودن بازدیدکلیک نمایید
و امتیازات رو به سایتتون اختصاص بدید و بازدید سایتتون رو افزایش بدید.