ارتقا سطح کاربری یعنی کسب در آمد بیشتر

کاربر گرامی اگر شما سطح کاربری خود را افزایش دهید امتیاز شما بیشتر میشود و روند کسب امتیاز شما چند برابر میشود .