پرداخت پورسانت تا 10 درصد کل واریزی هر زیرمجموعه شما
تاریخ : 1394/8/26

هر گاه یک کاربر با کلیک بر لینک اختصاصی شما وارد سئومارک شود و ثبت نام کند زیرمجموعه دائمی شما خواهد بود و چنانجه اقدام به خرید بازدید نماید 10% از هر واریزی او به حساب شما افزوده می شود.